auto-clean-strainer

فیلتر/استرینرهای اتوکلین با استفاده از روش جریان معکوس و پاروی چرخان تمیزکن قادر به تمیز کردن صافی بدون ایجاد وقفه در جریان پیوسته فیلتر میباشد انجام عملیات تمیزکاری خودکار فیلتر توسط اپراتور با تنظیم اختلاف فشار دو سمت صافی که شاخصی از گرفتگی صافی فیلتر میباشد امکان پذیر میشود به محض رسیدن  اختلاف فشار به مقدار از پیش تنظیم شده ، سیستم کنترل استرینر فرمان لازم را صادر مینماید

مزایای استفاده از فیلترهای اتوکلین

  • عدم ایجاد وقفه در کارکرد پیوسته فیلتر
  • استفاده از صافی های نوع WEDGE WIRE که از استحکام و طول عمر بالایی برخوردار بوده و ذرات گیرکرده در صافی به سهولت از آن جدا میشود
  • کمترین اختلاف فشار در بالاترین سطح فیلتراسیون را امکان پذیر مینماید
  • هزینه پایینتر نسبت به فیلترهای دوبلکس به ویژه در سایزهای بالاتر

محدوده تولید

SIZE 2″ – 30″ , PRESSURE CLASS 150-300-600

MESH SIZE : 10 TO 5000 MICRON