امکانات جانبی ذیل علاوه بر شرایط استاندارد همراه با فیلترها در صورت نیاز مشتری قابل ارائه می باشد:
غلاف مغناطیسی
جهت جدانمودن قطعات کوچک فولادی و آهنی معمولا در استرینرها از غلاف مغناطیسی استفاده می شود . این قطعات آهنی ریز معمولا از فرسایش سطوح داخلی لوله بوجود می آید و غالبا بقدری ریز می باشند که از ریزترین مش های توری صافی ها نیز عبور می نمایند لذا جهت جدا نمودن این ذرات استفاده از غلاف مغناطیسی اجتناب ناپذیر می باشد.
طراحی این غلاف به نحوی است که کل جریان سیال با سرعت آهسته محاسبه شده از میان این غلاف عبور نموده و مغناطیس موجود باید بقدری کافی باشد که ذرات فولادی را از میان سیال به سمت خود جذب نماید . جنس غلاف مغناطیس از موادیکه دارای مقاومت خوردگی خوبی می باشد مانند فولاد ضد زنگ در نظر گرفته می شود.

مکانیزم خود تمیز کننده
مکانیزم خود تمیز شونده در انواع مختلف قابل ارائه می باشد و امکان تمیز کاری صافی بدون قطع جریان سیال را می دهد . تمیز کاری به صورت دستی یا خودکار می باشد در حالت خودکار می توان تمیز کاری را در بازه های زمانی تکراری تنظیم یا در صورت رسیدن میزان اختلاف فشار به مقدار تنظیم شده عمل تمیزکاری انجام می گردد.

مکانیزم مکانیکی تمیز کننده صافی CLEANING SCRAPPER
این مکانیزم به صورت مکانیکی به صورت برس یا اسکراپر و با تماس با سطح داخلی صافی ، ذرات چسبیده به سطح داخلی صافی را پاک و ذرات به قسمت جمع کننده زیر صافی سقوط می نماید. (جهت اطلاعات بیشتر به قسمت SELF-AUTO CLEAN STRAINERS مراجعه شود)

استرینرهای بک واش BACK WASH
در این استرینر ها با استفاده از یک سری شیر جریان سیال به صورت عکس به درون صافی هدایت و با استفاده از فلاش ولو از استرینر خارج می گردد.