صافی ها به عنوان قلب استرینرها عمل می کند . جریان سیال از سمت باز صافی وارد و از میان تور و صفحه محافظ تور عبور و خارج می گردد. تمام ذرات بزرگتر از سایز مش تور در صافی گیر می کند . بسته به سایز صافی از تور یا صفحه سوراخدار جهت صافی استفاده می شود . شرکت سایناتک صافی هایی با جنس فولاد ضد زنگ ، سایز و کیفیت مناسب در کاربردهای مختلف در استرینرهای خود استفاده می نماید . کلیه درزهای صافی ها به صورت دقیق و محکم به درپوش های ابتدایی و انتهایی و به هم جوشکاری می گردند.
در صافی های تقویت شده از تورهای محکم انبساطی یا ورق های سوراخدار از جنس فولاد ضدزنگ با استحکام مناسب جهت افزایش قوام توری استفاده می گردد .
مهندسین شرکت سایناتک صافی های مورد استفاده در استرینرها را با حداکثر سطح فیلتراسیون جهت کاهش افت فشار و افزایش حجم نگهداری ذرات معلق طراحی نموده اند.

صفحات صافی

دو نوع صفحه در صافی استرینرها مورد استفاده قرار می گیرد .

  • ورق های سوراخدار
  • تورها

 

این صفحات با ایجاد تعداد مشخصی سوراخ بر روی صفحات صاف ورق با جنس و ضخامت مورد نیاز ساخته می شود . صفحات سوراخدار پس از فرم دهی به شکل استوانه جوشکاری می گردد. محدوده ساخت صفحات سوراخدار با قطر سوراخ ۰٫۸-۳٫۲ mm می باشد لذا اساسا از صفحات سوراخدار برای فیلتراسیون کلی و ذرات درشت معلق در سیال استفاده می شود.از ورق های سوراخدار همچنین در تقویت محفظه فیلتر های گاز نیز استفاده می گردد.

تورها

ورق های سوراخدار

۱۱۱تورها

۳۳

ورق های سوراخدار

این صفحات با ایجاد تعداد مشخصی سوراخ بر روی صفحات صاف ورق با جنس و ضخامت مورد نیاز ساخته می شود . صفحات سوراخدار پس از فرم دهی به شکل استوانه جوشکاری می گردد. محدوده ساخت صفحات سوراخدار با قطر سوراخ ۰٫۸-۳٫۲ mm می باشد لذا اساسا از صفحات سوراخدار برای فیلتراسیون کلی و ذرات درشت معلق در سیال استفاده می شود.از ورق های سوراخدار همچنین در تقویت محفظه فیلتر های گاز نیز استفاده می گردد.

تورها

تورها با استفاده از سیم های ظریف ساخته می شوند تورها ظریف با استفاده از ورق های سوراخدار یا تورهای انبساطی تقویت می گردند با استفاده از تورها می توان ذرات معلق با سایزهای بسیار پایینتر از ورق های سوراخدار را به دام انداخت سایز تجاری مش توری ها بر مبنای تعداد سوراخ در یک اینچ بیان می گردد به عنوان مثال مطابق شکل ذیل تور با مش ۳ نشان داده شده است. از تورهای ضخیمتر با مش پایین در تقویت پارچه های فیلترهای گاز نیز استفاده می گردد.

۵
شایان ذکراست ، در مصارف گاز اساسا از پارچه های پلی پروپیلن با جنس هاو ضخامت های مختلف جهت گاز خشک و کاغذهای فایبر گلاس ضد آب در فیلتر سپراتورهای گاز استفاده می گردد.
شرکت سایناتک ، فیلتر المنت های مورد استفاده در فیلتر های گاز را با کیفیت ، استحکام و سطح فیلتراسیون بالایی طراحی و تولید می نماید .
طراحی فیلتر المنت های مورد استفاده در فیلتر های خشک و فیلتر سپراتورها ی گاز در تطابق کامل با استانداردهای شرکت ملی گاز صورت می گیرد.

۲۲۲